معرفی شرکت

شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه (سهامی خاص) با هدف غایی نوآوری ، توسعه و بومی سازی فناوری در عرصه صنعت فولاد و به عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه فولاد مبارکه تاسیس شده است. راهبرد این شرکت در جهت نیل به این هدف توسعه، راهبری و مدیریت شبکه و زنجیره دانشی-فنی در کشور و متشکل از شرکت های فنی- مهندسی توانمند، شرکت های دانش بنیان و خبرگان و نخبگان صنعت فولاد خواهد بود. مولفه ها، کلان روندها و مفاهیمی نظیر اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال، هوشمند سازی، و سرمایه گذاری ریسک پذیر بعنوان ابزار و فانوس های راهنما و روشنگر این جهت گیری مورد توجه خواهند بود.

تفکر کلان متولیان تاسیس چنین شرکتی تدوین مدل کسب و کار گروه فولاد مبارکه در 30 سال آینده می باشد. آینده ای که اگر بدون توجه به کلان روندهای جهانی و همسویی هوشمندانه با آن طی شود افول این صنعت استراتژیک در کشور را در ابعاد مختلف در پی خواهد داشت.


این شرکت از 5 مدیریت اصلی زیر تشکیل شده است:

مدیریت فناوری و نوآوری

رصد فناوری و نوآوری‌های خاص صنعت فولاد یا عام مورد نیاز یا قابل کاربرد در این صنعت در دو رویکرد و کاربست مختلف اما همسو شامل تولید محصولات جدید و فناوری‌های جدید فرایندی یکی از عمده محورهای فعالیت این شرکت در راستای حصول اهداف کلی بیان شده است. این رصد در دو بعد فناوری‌های نوین تثبیت شده یا در حال کار و مطالعه در مراکز دانشی-فنی در عرصه‌های مرتبط صورت می گیرد. در زمینه فناوری های تولید محصول، محصولات جدید بر مبنای فرایندهای تولید موجود یا فرایندهای جدید هدف‌گذاری می‌شود. این شرکت موضوع حرکت در مسیر فناوری محصول را به عنوان یک راهبرد مدنظر قرار خواهد داد. برگزاری چالش های فناوری و نوآوری و پاسخ به نیازهای فوری در زمینه توسعه فناوری های موجود، جدید یا ارتقاء فناوری‌های موجوددر گروه فولاد مبارکه از وظایف این مدیریت است

دبیرخانه جذب و حمایت از ایده/طرح های فناورانه در عرصه صنعت فولاد در این مدیریت ایجاد و وطیفه برگزاری فراخوان های فناورانه و دریافت و بررسی ایده ها و طرح ها را برعهده دارد.


مدیریت مهندسی و نظارت

پس از انعقاد قراردادهای مربوط به ایده/طرح های فناورانه و نوآوارانه مورد تایید مدیرت های فناوری و نوآوری و بازاریابی و سرمایه گذاری که داری توجیه فنی و اقتصادی لازم هستند وظیفه نظارت بر اجرای قراردادها و راهبری آنها بر عهده مدیریت مهندسی و نظارت می باشد. همچنین در خصوص پروژه های مهندسی معکوس انجام مطالعات و آماده سازی اطلاعات و مدارک فنی و بهره برداری لازم در این مدیریت صورت می گیرد. در زمینه های یاد شده وظیفه شبکه سازی وشناسایی پتانسیل های بالفعل و بالقوه موجود در کشور نیز برعهده این مدیریت می باشد.


مدیریت سرمایه‌گذاری و بازاریابی فناوری

وظیفه اصلی و غایی مدیریت سرمایه‌گذاری و بازاریابی فناوری خلق ارزش از طریق فروش فناوری‌های توسعه‌یافته، تجاری‌سازی ایده‌ها/طرح‌های فناورانه و نوآورانه و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در شرکت‌های فناور فعال در حوزه صنعت فولاد است. این مدیریت بر اساس طرح توجیه اقتصادی و مبتنی بر مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآورانه مورد تایید مدیریت توسعه‌های نوآورانه حمایت می‌کند. بازاریابی و فروش فناوری و محصولات فناورانه وظیفه دیگر این مدیریت است. این مدیریت در تدوین طرح‌های توجیه اقتصادی و فنی مشارکت نموده و پس از توسعه محصول و یا فناوری، بازاریابی لازم در داخل و خارج از کشور را برای فروش محصولات فناورانه یا دانش فنی حاصل شده پیگیری خواهد نمود. نظارت بر قراردادهای مربوط به حوزه‌های کاری فوق‌الذکر وظیفه این مدیریت است.


مدیریت امور حقوقی و قراردادها

وظیفه این مدیریت تدوین و انعقاد قراردادهای درخواستی و مورد نیاز در حوزه‌های مختلف کاری شرکت اعم از قراردادهای حوزه پشتیبانی، مدیریت توسعه فناوری‌های فرایندی، مدیریت توسعه‌های نوآورانه و مدیریت سرمایه‌گذاری و بازاریابی فناورانه است. برخی از این قراردادهای منطبق بر آئین‌نامه معاملاتی شرکت و برخی منطبق بر اصول سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تدوین و نهایی می‌گردد. پیگیری دعاوی حقوقی مربوط به قراردادها، تدوین قراردادهای متناظر با نیازها و شرایط خاص با رعایت حداکثر صرفه و صلاح شرکت در عین چابکی و سرعت از وظایف این مدیریت است.


مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی


•تهیه و تنظیم برنامه بودجه سالانه، دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب بودجه در هیات مدیره
•نظارت بر نحوه هزینه کردن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آن‌ها با رعایت صرفه و صلاح شرکت
•برنامه‌ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان، منطبق با نیازهای آنان در چارچوب مقررات و امکانات موجود و در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی هیات مدیره و مدیر عامل
•برنامه‌ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی کارکنان متناسب با نیازهای اعلامی مدیریت‌ها
•اجرای مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های استخدامی و اداری
•نظارت و برنامه‌ریزی جهت انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی شرکت در قالب آئین‌نامه‌های مصوب هیات مدیره
•برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات، وسائط نقلیه و امور خدماتی، رفاهی و بهداشتی کارکنان
•نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان
•انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، مرخصی‌ها و مأموریت‌ها
•نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده
•نظارت بر انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حساب‌ها براساس قوانین و مقررات مصوب و قراردادهای منعقده مربوط به مدیریت‌های مختلف شرکت
•حفظ و حراست از کلیه اموال شرکت و مستندسازی آن‌ها
•استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترل‌های داخلی موثر
•نظارت بر تنظیم اسناد هزینه، حقوق و مزایا، تنخواه‌گردان‌ها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی


•حوزه های تخصصی:


•ایجاد اکوسیستم دانشی- فنی منسجم در حوزه فناوری های صنعت فولاد
•بسترسازی توسعه نوآوری های فرآیندی در صنعت فولاد
•انتقال و بومی سازی فناوری های نوین در حوزه صنعت فولاد
•توسعه محصولات با فناوری های نوین
•توسعه شرکت های تخصصی دانش بنیان دارای ایده/ طرح نوآورانه
•مهندسی معکوس فناوری های کلیدی موجود در کشور
•پیشنهاد برنامه های توسعه ای در حوزه صنعت فولاد کشور


•ماموریت و چشم انداز

ماموریت: توسعه و مدیریت شبکه جامع فنی و دانشی متناسب جهت توسعه و بومی سازی دانش فنی فرایندهای تولید فولاد و توسعه محصولات با فناوری های جدید


چشم انداز: خلق ارزش از طریق نوآوری و کسب تکنولوژی فرایند تولید و طراحی محصولات در تمام زنجیره صنعت فولاد