سهامداران


شرکت مهندسی فولاد مبارکه
کسب اطلاعات بیشتر  

شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا)
کسب اطلاعات بیشتر  

شرکت فولاد مبارکه
کسب اطلاعات بیشتر